โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
Latplakhaophitthayakhom School

  **ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562**
นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวที่ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์2
ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.