การรับสมัคร/รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

การรับสมัคร/รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 น. หากผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้เตรียมเงินจำนวน 680 บาท และเตรียมเอกสารตามรูปด้านล่าง

แชร์บทความ