You are currently viewing การแข่งขัน ROV LPP e-Sport Tournament ปีการศึกษา 2565

การแข่งขัน ROV LPP e-Sport Tournament ปีการศึกษา 2565

หลักการและเหตุผล

     e-Sport คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวกับกับการแข่งขันวิดีโอเกม โดยมีการแข่งตาม ประเภทต่าง ๆ เช่น เกมวางแผนการรบ, เกมต่อสู้, เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง และ MOBA โดยการแข่งขันนั้น แบ่ง ออกเป็นระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีทัวร์นาเมนต์ และลีกต่าง ๆ

     ซึ่งเกม ROV เป็นเกมประเภท Multi-player Online Battle Arena (MOBA) ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องเลือกตัวละคร และร่วมกันต่อสู้เพื่อทำลายฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้าม โดยต้องรักษาฐานที่มั่นของฝ่ายตนเองด้วย เช่นกัน

     ดังนั้น การแข่งขัน ROV LPP e-Sport Tournament ผู้เล่นจะต้องอาศัยความสามัคคี การแก้ปัญหา และ ทักษะต่าง ๆ อีกทั้งยังให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกับ e-Sport มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ e-Sport และมีแนวทางเกี่ยวกับ e-Sport ในอนาคต
  2. นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และรู้จักการแก้ปัญหา
  3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

กำหนดการจัดกิจกรรม

– เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม ที่ https://lpp.ac.th (รับสมัครจำนวน 32 ทีม เท่านั้น )

– เข้ารวมอบรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการแข่งขัน “ROV e-Sport Tournament @LPP”

   วันที่ 8 ห้องประชุมชมพู พันธุ์ทิพย์1  

– ทำการแข่งขันในวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหาร

   โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

กฎกติกาการแข่งขัน

– ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น หากผู้เล่นไม่ครบในวันแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที

– ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่ง 

– ถ้าชื่อตัวละครไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้จะปรับแพ้ทันที 

– การแข่งขันทุกรอบต้องแข่งในโหมดสร้างห้อง Caldavar Valley : Tournament Mode 

– สามารถใช้รูนทั้งหมดได้ 

– หากเริ่มแข่งสายเกินเวลาที่กำหนด 5 นาที ทีมที่เข้าร่วมช้า หรือไม่พร้อมจะถูกปรับแพ้ทันที

– แข่งแบบแพ้คัดออก โดยรอบ 32 ทีม ถึง 8 ทีม จะเป็นการแข่งแบบ 2 ใน 3

– รอบ 4 ทีม รอบชิงชนะเลิศแข่ง 3 ใน 5

– ผู้เล่นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

– กรุณาเก็บรูปภาพไว้เป็นหลักฐานในการยืนยัน 

– ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมตลอดทั้งการแข่งขัน

   มีโทษปรับแพ้ทันที 

– ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้ ห้ามให้ผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อในทีมลงการแข่งขัน

   มีโทษปรับแพ้ทันที 

– การหลุดออกจากเกม (Disconnect) ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว 

  หากมีผู้เล่นหลุดมากกว่า 1 คน ด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ 

– ห้ามจงใจหลุดจากการแข่งขัน

– ผู้เล่นแต่ละทีมสามารถหยุดการแข่งขันชั่วคราวได้ทีมละ 3 ครั้ง ต่อ 1 เกม ครั้งละ 1 นาที

– หากพบเห็นการจงใจทำให้ฝั่งตรงข้ามชนะอย่างชัดเจน (ล้มมวย) จะถูกปรับตกรอบทั้ง 2 ทีม

– คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

– ชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
– รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับสอง ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 750 บาท
– รองชนะเลิศอันดับสาม ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท
– เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศนียบัตร

หมายเหตุ รางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้สมัคร

สื่อกิจกรรมการแข่งขัน “ROV e-Sport Tournament @LPP”

แชร์บทความ