ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

โปรดมารายงานตัวและมอบตัวตามกลุ่ม วัน และเวลา ที่โรงเรียนกำหนดเพื่อเป็นการลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม

ดูประกาศ

แชร์บทความ