You are currently viewing เชิญชวนแข่งขัน ROV e-Sport Tournament @LPP

เชิญชวนแข่งขัน ROV e-Sport Tournament @LPP

รายละเอียดการแข่งขัน

กติกา
     – แข่งขันรอบน๊อคเอ้าจับฉลาก ชนะ 2 ใน 3 เกม
     – รับสมัครจำนวน 16 ทีม
สถานที่
     – ตามอัธยาศัย
หมายเหตุ
     1. ห้ามใช้ถ้อยคำหรือกิริยาการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ เสียดสี เหยียดหยาบคู่แข่ง
     2. ห้ามใช้โปรแกรมในการโกงการแข่งขัน
นักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้วคุณครูจะแอดไลน์หัวหน้าทีมเข้ากลุ่มไลน์

แชร์บทความ