กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรม “วิจัยและพัฒนาหลักสูตร…

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรม “ปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์”

กิจกรรม “ปูพื้นฐานไมโครบิต และ…

ปิดความเห็น บน กิจกรรม “ปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์”