ประกาศเรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมขอประกาศปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด


ข่าวสำหรับนักเรียน

อ่านทั้งหมด


ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่

อ่านทั้งหมด


ข่าวการรับสมัครบุคคลากร

อ่านทั้งหมด


ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่านทั้งหมด


ข่าวประกวดจัดซื้อ – จัดจ้าง

    อ่านทั้งหมด


    ภาพกิจกรรม

    อ่านทั้งหมด