หลักสูตรของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปีการศึกษา 2561​