โทรศัพท์

02-570-7343

e-mail

contact@lpp.ac.th

Facebook

FanPage : https://www.facebook.com/lppschool

ที่อยู่

540 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230