กิจกรรม “ตลาดนัดวิชาเลือกเสรี เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยีและสร้างอาชีพในอนาคต”ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

     ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ตล…

ปิดความเห็น บน กิจกรรม “ตลาดนัดวิชาเลือกเสรี เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยีและสร้างอาชีพในอนาคต”ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ปีการศึกษา 2567

รายงานตัวออนไลน์ รายงานตัวทางอ…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (intensive) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 (รับสมัครเฉพาะ นักเรียนห้องเรียนปกติ ที่มอบตัวแล้ว)

สมัครเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแ…

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (intensive) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 (รับสมัครเฉพาะ นักเรียนห้องเรียนปกติ ที่มอบตัวแล้ว)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ รายงานตัวแ…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

คำชี้แจงการเตรียมเอกสารการมอบตัว ขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกข้อมูลการมอบตัว

รายงานตัวและกรอกข้อมูลการมอบตั…

ปิดความเห็น บน คำชี้แจงการเตรียมเอกสารการมอบตัว ขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกข้อมูลการมอบตัว

ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ รายงานตัวแ…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ รายงานตัวแ…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)