กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรม “วิจัยและพัฒนาหลักสูตร…

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง

ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครครู-ศิลปะดาวน์โห…

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 อย่างไม่เป็นทางการ

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 อย่างไม่เป็นทางการ

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้า…

ปิดความเห็น บน แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

รายชื่อพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

บทสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานนักเ…

ปิดความเห็น บน รายชื่อพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2566