กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรม “วิจัยและพัฒนาหลักสูตร…

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้า…

ปิดความเห็น บน แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ปิดความเห็น บน รายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ดูขั้นตอนการรายงานตัว กรอกข้อม…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการรายงานตัว กรอกข้อมูล และแนวปฏิบัติของนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการรายงานตัว กรอกข้อมูล และแนวปฏิบัติของนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4