ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ปิดความเห็น บน ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ “LPP METAVERSE”

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ “LPP METAVERSE”

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2565)

Download

ปิดความเห็น บน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2565)

ขอแสดงความยินดี นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์ เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดี นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์ เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

คำสั่งโรงเรียนที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมปีการศึกษา 2564

Download

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนที่ 161/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันวชิราวุธ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หมายเหตุ ต้…

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 161/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันวชิราวุธ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

คำสั่งโรงเรียนที่ 73/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2) ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หมายเหตุ&nb…

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 73/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2) ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนที่ 71 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หมายเหตุ&nb…

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 71 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนที่ 69 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรกลางวัน ครูเวรกลางคืน เจ้าหน้าที่เวรกลางวัน เจ้าหน้าที่เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางวัน และผู้ตรวจเวรกลางคืน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หมายเหตุ ต้…

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 69 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรกลางวัน ครูเวรกลางคืน เจ้าหน้าที่เวรกลางวัน เจ้าหน้าที่เวรกลางคืน ผู้ตรวจเวรกลางวัน และผู้ตรวจเวรกลางคืน