กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรม “วิจัยและพัฒนาหลักสูตร…

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้ง เพื่อปูพื้นฐานไมโครบิต และการประยุกต์ใช้สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 อย่างไม่เป็นทางการ

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2556 อย่างไม่เป็นทางการ

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้า…

ปิดความเห็น บน แผนเผชิญเหตุโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

รายชื่อพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

บทสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานนักเ…

ปิดความเห็น บน รายชื่อพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 และแนวปฎิบัติการเข้าสอบ

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 และแนวปฎิบัติการเข้าสอบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 และแนวปฎิบัติการเข้าสอบ

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 และแนวปฎิบัติการเข้าสอบ