สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่…

ปิดความเห็น บน สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ทำกา…

ปิดความเห็น บน สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ฉีดพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบอาคารเรียนทุกอาคาร โดยเจ้าหน้าที่จากเขตลาดพร้าว

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ฉีดพ่นย…

ปิดความเห็น บน ฉีดพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบอาคารเรียนทุกอาคาร โดยเจ้าหน้าที่จากเขตลาดพร้าว

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร…

ปิดความเห็น บน ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019