กำหนดการ คำแนะนำ และแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

คำแนะนำการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ 12 - 18 ปี

[pdf-embedder url=”https://lpp.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/แนะนำวัคซีนเด็กPfizer_compressed.pdf”]

แนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2556 4 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

[pdf-embedder url=”https://lpp.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/แนวปฏิบัติฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน.pdf”]

แชร์บทความ