ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

Download File

https://lpp.aimedia.co.th/StudentAdmission/CheckStatus
แชร์บทความ