การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3

– นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3 รายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
– โดยให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ดำเนินการแทน
– นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 , 3 จัดเตรียมเอกสารให้ครบ
– พร้อมชำระเงินจำนวน 650 บาท ในวันเปิดเรียน
– นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 สามารถส่งเอกสารพร้อมชำระเงิน 650 บาท ได้ที่ ครูมานพ ทองประไพพักตร์
– นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 สามารถส่งเอกสารพร้อมชำระเงิน 650 บาท ได้ที่ ครูถาวร นาคก้อนใหญ่

แชร์บทความ