สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

[envira-gallery id=”489″]

ดูรูปเพิ่มเติม

แชร์บทความ