ขอเชิญชวนผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหาคร

📢 ขอเชิญชวนผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีทะเบียนบ้านในเขตลาดพร้าว ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหาคร ในวันที่ 16 ก.พ 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
ผ่านเว็บไซต์ Youthvote67.bangkok.go.th
⚠️ โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ก่อนการเลือกตั้งภายในวันที่ 15 ก.พ

แชร์บทความ