กิจกรรม “ตลาดนัดวิชาเลือกเสรี เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยีและสร้างอาชีพในอนาคต”ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

     ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ตลาดนัดวิชาเลือกเสรี เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยีและสร้างอาชีพในอนาคต”
ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

     จะมีการแนะนำรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2567

กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจะได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ ให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น เสริมทักษะในอนาคต ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

แชร์บทความ