ตารางถ่ายรูปนักเรียน ระบบ D-School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อย ทรงผมถูกระเบียบ นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาด้วย

แชร์บทความ