ปรับตารางเรียนใหม่ เริ่มใช้ 24 สิงหาคม 2563

ปรับตารางเรียน เนื่องจากมีการเรียนกิจกรรมรักษาดินแดนในวันพุธ จึงใช้ตารางสอนใหม่ดังนี้

ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับ ร.ด. ชั้น ม.1
ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับ ร.ด. ชั้น ม.2
ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับ ร.ด. ชั้น ม.3
ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับ ร.ด. ชั้น ม.4
ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับ ร.ด. ชั้น ม.5
ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ปรับ ร.ด. ชั้น ม.6

(เริ่มใช้ 24 สิงหาคม 2563)

แชร์บทความ