You are currently viewing การจัดการแข่งขัน ROV e-Sport Tournament @LPP

การจัดการแข่งขัน ROV e-Sport Tournament @LPP

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมที่สนใจลงสมัครแข่งขัน ROV e-Sport Tournament @LPP การแข่งขัน e-Sport ครั้งที่ 3 ของโรงเรียนเรา จำกัดจำนวนทีมเพียง 32 ทีม ทีมละ 5 คน สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องสารสนเทศ

แชร์บทความ