ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เข้านิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน นำโดย ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เพื่อติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของนักเรียน จำนวน 2 ครอบครัว

[envira-gallery id=”447″]

ดูรูปเพิ่มเติม

แชร์บทความ