You are currently viewing ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง

  1. ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ชมคลิปวิดีโอปฐมนิเทศออนไลน์ ม.1 และทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร ส่งครูที่ปรึกษาประจำ sec ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
  2. ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 ชมคลิปวิดีโอปฐมนิเทศออนไลน์ ม.4 และทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร ส่งครูที่ปรึกษาประจำ sec ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563

วิดีโอ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1

 


วิดีโอ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.4


คำชี้แจง ให้นักเรียน login gmail ก่อน เนื่องจากเกียรติส่งไห้นักเรียนทาง email

ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

แชร์บทความ