แจ้งแก้ไขตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งแก้ไขตารางเรียน ระดับชั้นม…

ปิดความเห็น บน แจ้งแก้ไขตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนที่ 73/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2) ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หมายเหตุ&nb…

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 73/2563 เรื่องแต่งตั้งกรรมการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2) ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลรับนักเรียน ระดับชั้นม.4 รอบนักเรียนทั่วไป และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลรับนักเรียน ระดับชั้นม…

ปิดความเห็น บน ประกาศผลรับนักเรียน ระดับชั้นม.4 รอบนักเรียนทั่วไป และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

โปรดมารายงานตัวและมอบตัวตามกลุ…

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่…

ปิดความเห็น บน สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ทำกา…

ปิดความเห็น บน สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ฉีดพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบอาคารเรียนทุกอาคาร โดยเจ้าหน้าที่จากเขตลาดพร้าว

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ฉีดพ่นย…

ปิดความเห็น บน ฉีดพ่นยากำจัดยุง บริเวณรอบอาคารเรียนทุกอาคาร โดยเจ้าหน้าที่จากเขตลาดพร้าว

คำสั่งโรงเรียนที่ 71 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หมายเหตุ&nb…

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 71 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563