คำสั่งโรงเรียนที่ 161/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันวชิราวุธ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด หมายเหตุ ต้…

ปิดความเห็น บน คำสั่งโรงเรียนที่ 161/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันวชิราวุธ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาคหกรรมทั่วไป

ปิดความเห็น บน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาคหกรรมทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อป…

ปิดความเห็น บน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียน 100 % 13 ส.ค. 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธย…

ปิดความเห็น บน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียน 100 % 13 ส.ค. 2563

ตารางถ่ายรูปนักเรียน ระบบ D-School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ใส่ชุดนักเรียนเรียบร้อย ทรงผมถ…

ปิดความเห็น บน ตารางถ่ายรูปนักเรียน ระบบ D-School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี Covid-19 มีผล 3 สิงหาคม 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธย…

ปิดความเห็น บน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณี Covid-19 มีผล 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปรับกลุ่มการเรียนใหม่ มีผล 3 สิงหาคม 2563

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ…

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปรับกลุ่มการเรียนใหม่ มีผล 3 สิงหาคม 2563