ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ต่อ ม.4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

แจ้ง นักเรียนระดับชั้นม.3 ทุกค…

ปิดความเห็น บน ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ต่อ ม.4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

คลิกปุ่มเพื่อสมัครเรียนได้เลย

ปิดความเห็น บน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

สายการแข่งขันกีฬาสี “ลาดปลาเค้าเกมส์ ครั้งที่ 51”

UPDATE 25 พ.ย. 2565 อัพเดตสายแ…

ปิดความเห็น บน สายการแข่งขันกีฬาสี “ลาดปลาเค้าเกมส์ ครั้งที่ 51”

รายชื่อผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นักเรียนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้…

ปิดความเห็น บน รายชื่อผู้สมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ชมเว็บไซต์ ชุดความรู้เพื่อการป…

ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

สื่อการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบ) 3

คลิกเข้าเรียน วิชา เทคโนโลยี (…

ปิดความเห็น บน สื่อการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี (การออกแบบ) 3

สื่อการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 3

คลิกเข้าเรียนรู้ วิชา เทคโนโลย…

ปิดความเห็น บน สื่อการเรียนรู้ วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 3

ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง ให้นักเรียนระดับชั้น …

ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563

การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3

- นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2…

ปิดความเห็น บน การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3